Nahoru
18. 10. 2003 by OL

Provedení odpočtu

Po stisknutí jednoho ze čtyř programovatelných tlačítek v hlavním okně programu nebo po spuštění Vypínače s platnými parametry je odstartován odpočet do provedení dané akce. Odpočet může být zobrazen v normálním okně, v kompaktním okně nebo může být schován do tray ikony (malá ikona na hlavním pruhu úloh vedle hodin).

Normální okno

Normální okno

V normálním okně je zobrazen čas (popř. zbývající čas) provedení akce. Tento čas lze ještě upravovat kliknutím na údaj hodin/minut/sekund a následným zvyšováním/snižováním hodnoty pomocí šipek po pravé straně. Měnit čas lze také pomocí kurzorových šipek. Pokud je zvolen typ odpočtu "Po uplynutí doby", lze čas nastavit až na 99 hodin 59 minut 59 sekund. Pokud je nastaven odpočet na "V daný čas", je maximální hodnota 23:59:59.

Zaškrtnutím boxu "Pozastaveno" bude odpočet zastaven, dokud nebude box odšktrnut. Při odpočtu "V daný čas" je místo tohoto boxu zobrazen zbývající čas do provedení akce.

Tlačítkem "Kompaktní" se zobrazení odpočtu přepne do kompaktního, které šetří místo na ploše. Tlačítko "Proveď hned" přeruší odpočet a rovnou provede danou akci. Pokud je zapnuta volba Varovat před provedením akce, bude aktivován varovný odpočet.

Tlačítko "Zrušit" přeruší probíhající odpočet a přepne zpět do hlavního okna. Stejný efekt vyvolá klávesa <Esc>.

Kompaktní okno

Kompaktní okno odpočtu

Kompaktní okno odpočtu zobrazuje pouze zbývající čas do provedení akce a šetří tak místo na ploše. Pravým kliknutím myší na zbývající čas lze vyvolat nabídku, která obsahuje následující volby:

  • Pozastavit - dočasné zastavení odpočtu (není dostupné v módu "V daný čas".
  • Proveď hned - okamžité provedení dané akce (popř. spuštění varovného odpočtu).
  • Normální okno - přepne do normálního zobrazení odpočtu.
  • Schovat - odpočet je umístěn do tray ikony.
  • Zrušit - odpočet je přerušen.

Dále jsou v kompaktním okně tři tlačítka, která mají stejný význam jako volby kontextového menu "Zrušit" (tlačítko s křížkem), "Normální okno" (tlačítko se šipkou nahoru) a "Schovat" (tlačítko s podtržítkem).

Varovný odpočet

Varovný odpočet

Je-li zapnuta volba Varovat před provedením akce, bude po skončení odpočítávání namísto přímého provedení akce aktivován ještě varovný odpočet. Tento je dlouhý podle nastavení na kartě Obecná nastavení. Během tohoto odpočtu je také testováno zatížení procesoru (je-li zapnuto). Pokud zatížení dosahuje nastavené meze, varovný odpočet se nesnižuje (a čeká, až zatížení procesoru klesne pod danou hranici).

Během varovného odpočtu lze akci aktivovat ihned tlačítkem "Proveď hned" nebo úplně zrušit tlačítkem "Zrušit".

Webmaster: Otakar Lávička,
e-mail: ota@olcz.net.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.0 Generated by PHP4