Nahoru
18. 10. 2003 by OL

Vytváření zástupců

Pomocí této karty lze jednoduše vytvořit zástupce pro spuštění programu s parametry. Pomocí takového zástupce lze spustit rovnou odpočet pro určitou akci bez použití rozhraní Vypínače.

Náhled okna

Akce

V poli "Akce" vyberte požadovanou akci - význam je zřejmý.

Čas

Nastavení časovače lze volit na odpočet (výběrový box "Po uplynutí doby") nebo na určitý časový okamžik (výběrový box "V daný čas"). Samotný čas se nastaví v časovém poli, kde je ve formátu hodiny : minuty : sekundy. Např. pro čas 0:30:00 bude při zatržené volbě "Po uplynutí doby" provedena vybraná akce za půl hodiny, zatímco při zatržené volbě "V daný čas" se akce provede v půl jedné v noci.

Okno odpočtu

Udává, v jakém okně bude odpočítávání po spuštění zástupce. Význam jednotlivých oken je popsán v kapitole Provádění odpočtu.

Varování před akcí

Určuje, zda použít varovný odpočet. Pokud nejsou tyto hodnoty nastaveny, bude použito uložené nastavení.

Umístění zástupce

Vyberte umístění, kde chcete vytvořit zástupce.

Vytvoření zástupce

Kliknutím na obrázek bude zástupce vytvořen a bude mu přiřazena ikona s daným obrázkem.

Webmaster: Otakar Lávička,
e-mail: ota@olcz.net.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.0 Generated by PHP4