Nahoru
18. 10. 2003 by OL

Programování tlačítek

Na této kartě se provádí nastavení akcí a časů tlačítek. Každé tlačítko se nastavuje zvlášť ve svém panelu (v rámečeku s titulkem "Tačítko 1" pro levé horní až "Tlačítko 4" pro pravé spodní tlačítko).

Náhled okna

Akce

Pro každé tlačítko lze nastavit jednu z pěti možných akcí (vypnout, restartovat, odhlásit uživatele - pro systémy Windows NT/2000/XP, přepnout do úsporného režimu nebo přepnout do režimu spánku) pomocí vysonovacího seznamu.

Časování

Dále si lze vybrat mezi nastavením časovače na odpočet (výběrový box "Po uplynutí doby") nebo na určitý časový okamžik (výběrový box "V daný čas"). Samotný čas se nastaví v časovém poli, kde je ve formátu hodiny : minuty : sekundy. Např. pro čas 0:30:00 bude při zatržené volbě "Po uplynutí doby" provedena vybraná akce za půl hodiny, zatímco při zatržené volbě "V daný čas" se akce provede v půl jedné v noci.

Doplňující funkce

Každý panel ještě obsahuje dvě další tlačítka, jimiž lze změnit barvu textu na tlačítku nebo vytvořit zástupce na ploše pro automatické spuštění akce naprogramované na daném tlačítku.

Informační text vespod každého panelu popisuje nastavení daného tlačítka a slouží také pro orientaci ve vybraných barvách textu tlačítek.

Webmaster: Otakar Lávička,
e-mail: ota@olcz.net.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.0 Generated by PHP4