Nahoru
18. 10. 2003 by OL

Obecná nastavení

Na této kartě se nastavuje chování programu.

Náhled okna

Kompaktní zobrazení

Po spuštění odpočtu jedním ze čtyř tlačítek bude použito kompaktní okno místo normálního.

Násilné zavírání aplikací

Po skončení odpočtu budou všechny aplikace násilně uzavřeny, i pokud budou požadovat přerušení (např. výzva k uložení rozdělané práce).

Varovat před provedením akce

Po skončení odpočtu se otevře ještě jeden varovný odpočet, který bude trvat daný počet sekund. Během tohoto odpočtu je možné akci stále zrušit.

Pípat při varovném odpočtu
Pokud je toto pole zatrženo, bude PCspeaker (malý reproduktor uvnitř počítače) vydávat během varovného odpočtu každou vteřinu krátké pípnutí. Tato volba je dostupná pouze při zatrženém varovném odpočtu.

Čekat při zatížení CPU

Během varovného odpočtu lze kontrolovat zatížení procesoru. Pokud je tento box zatržen, varovný odpočet bude fungovat pouze v případě, že zatížení procesoru klesne pod udanou mez. Je-li zatížení stejné nebo větší než zadaná hodnota, odpočítávání je pozastaveno. K provedení akce tedy dojde až poté, co je zatížení procesoru po celou dobu varovného odpočtu nižší než daná mez. Tato volba je dostupná pouze při zatrženém varovném odpočtu.

Volba jazyka

Změnit používaný jazyk lze označením jazykového souboru .lng v okně "Dostupné jazyky" a následným stisknutím tlačítka "Změň jazyk". Stejného efektu bude dosaženo při dvojitém kliknutí na požadovaný jazyk.

Webmaster: Otakar Lávička,
e-mail: ota@olcz.net.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.0 Generated by PHP4